Vilket bör du välja – relining eller stambyte?

18 jun

Det är kanske inte helt enkelt att veta vad man ska välja – relining eller stambyte? Det du kanske vet är att stammar, ledningar eller rör behöver bytas. För att svara på frågan behöver vi först klarlägga vad relining och stambyte innebär.

Skillnaden mellan de båda åtgärderna

Stambyte har nog många villa- eller fastighetsägare hört talas om. Oftast syftar man på äldre vattenledningar och avloppsrör men det kan också avse stammar för värme, el och ventilation. När dessa börjar bli för gamla så behöver de bytas. Det är alltså en nödvändig åtgärd som behövs i alla fastigheter förr eller senare för att fastigheten ska vara i gott skick.

Så vad är då relining? Det kan också kallas för rörinfodring. Det är ett samlingsnamn för olika metoder. Oavsett metod då syftar det till att renovera rörledningarna invändigt. Rören rensas och fodras invändigt med nytt material. Detta görs istället för att byta ut dem som man gör vid ett stambyte.

Så kan du tänka kring vad du ska välja mellan relining eller stambyte

Att veta om man ska välja relining eller stambyte är som sagt inte helt enkelt. Och det är också en svår fråga att svara. Det beror nämligen på olika faktorer som beror på dina och fastighetens specifika förutsättningar. Nedan följer vissa saker som du kan ta i beaktande när du ska välja mellan dessa bägge åtgärder:

  • Ett stambyte är ett större och mer komplicerat ingrepp än en relining.
  • Relining kräver inte att du behöver riva våtutrymmen.
  • Relining ersätter inte ett stambyte utan förlänger endast livslängden med upp till cirka 50 år.

Kostnaden för respektive åtgärd varierar på faktorer såsom antalet stammar, toaletter och våtrum för stambytet. Vid relining spelar annat antalet avloppspunkter som är toaletter, golvbrunnar och tvättställ en viktig roll i prissättningen. Därför kan liknande hus innebära olika kostnader.

Oavsett om du väljer relining eller stambyte så är huvudsaken att du gör något om tiden är inne. Om du avvaktar för länge så ökar risken för exempelvis vattenskador. Kostnaderna kan då skjuta i taket vilket är onödigt när man har möjligheten att ordna det i tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *