De förklarar olika företagslån

26 jun

A5.nu finns flera guider och artiklar om företagslån samt olika finansieringslösningar. En av dessa guider förklarar olika slags lån och vad som skiljer dem åt. Detta är en kortare sammanfattning av den guiden.

Företagskredit

Företagskrediter kan vara uppbyggda på flera olika sätt, exempelvis kontokredit eller kreditkort. Det som kännetecknar denna kreditform är att den är ”öppen”. Det går att ha en kredit aktiv utan att det kostar något. Det är istället när den används som ränta uppstår. Så fort som hela utnyttjat kreditbelopp är återbetalat uppstår inte längre någon räntekostnad.

Ett vanligt exempel är kontokrediter. Om saldot är för lågt på ett konto, vid betalning, aktiveras denna kredit automatiskt och täcker upp för resterande summa. När sedan pengar kommer in på kontot kommer dessa automatiskt dras för att återbetala utnyttjat belopp.

Företagslån

Ett företagslån tecknas om företaget har behov av ett större belopp. Det kan exempelvis vara vid:

  • Etablering – För att köpa inventarier, lager m.m.
  • Expandering – För utbyggnation, marknadsföring osv.
  • Investering – Vid köp av dyrare maskiner osv.

Lånebeloppet betalas ut direkt när lånet tecknas och därefter förväntas företaget betala amortering och ränta löpande varje månad under lånets löptid. Räntenivån avgörs bland annat på om lånet tecknas med säkerhet eller inte. Med säkerhet ges lägre ränta.

ALMI-lån

På A5.nu listas även ett par speciellt utformade lån som vänder sig till företag som precis etablerats eller som håller på att expandera. Ett exempel statliga ALMI. En myndighet som hjälper småföretagare att växa både genom kunskap, nätverk och lån.

Crowdlending

Crowdlending är något som växer i Sverige – och flera andra länder. Traditionellt har företag gått till banker för att låna pengar men med tekniska lösningar kan detta ske direkt av privatpersoner och andra företag. Det sker via låneplattformar som agerar mellanhand och därmed skapar enkel och säker administration av lånen.

Det är viktigt att skilja på Crowndfunding och Crowdlending. Lending innebär att pengar lånas ut mot en fast räntesats. Funding innebär att investering sker och avkastning ges via aktier, förmåner eller unika fördelar till de som investerar.

Andra guider inom företagsfrågor

Guiden om olika företagslån presenteras på första sidan på A5.nu. Det är därmed en av de längre och mer faktabaserade guiderna. Exempel på andra guider är:

  • Företagslån utan borgen
  • Företagslån till fastighet
  • Företagskredit utan UC
  • Företagslån till småföretagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *