Stambyte i Stockholm? FAQ som hjälper på vägen

26 nov

Lär dig mer om stambyte och vilka företag i Stockholm som hjälper till med detta.

Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte innebär att fastighetens stammar byts ut. Stammar är de rör/ledningar som går till/från fastigheten och transporterar vatten och avlopp. Dessa kommer med tiden att slitas så mycket att det är förhöjd risk för vattenskador. Delvis går det att reparera dem men till slut behöver de bytas. Det är denna renovering som heter stambyte.

Går det att reparera stammarna istället?

Både ja och nej. Det beror på dess kvalité, material och eventuella skador. Exempelvis går det att utföra relining vilket innebär att ett inre rör skapas inuti befintliga rör och ledningar. Detta är däremot ett sätt att reparera och kan inte ersätta ett stambyte – däremot skjuta upp det ett flertal år.

Vilka företag i Stockholm kan anlitas för stambyte?

Vid en så stor renovering kommer hantverkare inom flera olika områden behöva anlitas. Det är exempelvis snickare som river och bygger upp badrum, kakelsättare som återställer ytskikt och VVS-personal som ordnar ledningarna. Det innebär att nästan uteslutande totalentreprenörer anlitas. Det betyder att ett enda företag tar hela ansvaret för renoveringen och i sin tur anlitar den kompetens som de behöver för att utföra arbetet. Enklast att hitta totalentreprenörer är att söka på internet med ”stambyte Stockholm”. De företag som då presenteras är samtliga totalentreprenörer.

Hur lång tid tar det?

Från att styrelsen i en bostadsrättsförening gjort en undersökning av stammarna och kommit fram till att stambyte behöver ske tar det mellan 1 till 2 år till renoveringen är klar. Detta även om själva hantverket bara tar 6 till 8 veckor.

  1. Planering
    Detta är den största delen och innebär kontroll av stammar, planering av arbetsmetod samt information till de boende. När väl renoveringen påbörjas behöver det gå så smidigt som möjligt.
  2. Genomförande
    Det första som sker är att badrummen helt och hållet rivs ut. Det innebär även att det är under denna del som mest oväsen sker i lägenheterna. För många är det så jobbigt att bo kvar hemma att de flyttar till vänner inom Stockholm under renoveringsperioden. När väl hantverkarna kan nå stammarna kan de bytas ut och därefter behöver återställning ske av badrum, tvättrum och andra ytor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *