Ibland är det bästa elavtalet ett avtal med fast pris

26 nov

Ofta är det bästa elavtalet ett avtal där priset på el är rörligt och varierar utifrån det aktuella spotpriset. Men det finns också tillfällen då det faktiskt kan vara bättre att välja ett elavtal med ett fast pris. Detta gäller inte minst om du vill kunna känna dig trygg med att det elpris du betalar är förutsägbart och inte fluktuerar särskilt mycket. Läs vidare så berättar vi mer!

Kan ett avtal med fastpris vara det bästa elavtalet för dig?

Det kan vara så att du inte har någon möjlighet att optimera din elförbrukning utifrån det aktuella spotpriset på el. Eller så kanske du helt enkelt bara saknar intresset att göra detta. Om så är fallet kan det istället vara så att det bästa elavtalet för dig och din familj är ett där priset är fast och förutbestämt.

Om du vill överväga detta alternativ bör du veta att:

  • Du behöver binda upp dig under en längre tid framöver. Ett elavtal med fast pris ger dig vissheten att elpriset alltid är detsamma, oavsett vilken tid på dygnet det är. Du betalar därmed samma pris på el under hela avtalsperioden. Dessa avtal sträcker sig vanligtvis cirka 12 till 24 månader in i framtiden. Ibland kan det även finnas möjlighet att teckna ett lite kortare avtal på kanske ett halvår eller så.
  • Fördelen är att priset inte fluktuerar på samma sätt som ett rörligt elpris. Den stora fördelen med ett elavtal med fast pris är att priset på el inte svänger på samma sätt som om priset vore rörligt. Detta gör att du kan använda elen när som helst på dagen utan att behöva tänka dig för. Därmed blir det enklare att kunna hålla koll på din ekonomi och slippa optimera elförbrukningen för att få ner priset på elfakturan.
  • Nackdelen är att det fasta priset ofta är högre än det rörliga. Du kanske tänker att ett avtal med fast pris vore det bästa elavtalet för alla konsumenter och företag? Så är dock inte fallet – den stora nackdelen med detta upplägg är att det fasta priset ofta är högre än det rörliga. Så i det långa loppet lönar det sig vanligtvis att ha ett avtal med ett rörligt pris.