Företagslarm – mer än att stoppa inbrott och brand

21 jul

Grundfunktionen med ett företagslarm är att minska risken för inbrott, stöld och brand. Vid intrång via dörr eller fönster, eller om brand uppstår, är väktare snabbt på plats för att minimera skadan. Men dessa larm har betydligt fler funktioner än så. Hos många företag har larmet helt andra primära funktioner. Exempelvis kan de användas för att skapa följande säkerhet.

Driftslarm – Minskar skador på lager och materiel

Ett driftslarm används för att övervaka allt från att maskiner fungerar till att det är rätt fukthalt i lokalen. Inom sjukvården är det exempelvis extremt viktigt att vissa läkemedel förvaras under en viss temperatur. Med ett driftslarm får tekniker direkt veta om temperaturen faller och kan därmed agera innan dessa läkemedel förstörts av den högre temperaturen. Driftslarm är exempelvis vanligt inom:

  • Kylanläggningar
  • Industrin
  • Sjukvård

Genom att det är kopplat till ett större företagslarm kan flera enheter samarbeta. Detta exempelvis kommunikation med larmbolaget, övervakningskameror och sirener.

Svinn – Trygghet för personal

Med synliga övervakningskameror i butiken kan stölder och snatterier minska rejält. Men dessa kameror kan även ge en trygghet för personalen. Skulle en olyckshändelse eller konflikt uppstå med kund finns allt dokumenterat. Det behöver aldrig vara någon diskussion om vad som egentligen hände.

Besöksräknare inom företagslarm

Besöksräknare växte rejält i popularitet i och med coronapandemin. En räknare som visar hur många personer som är i en lokal och därmed kan varna om fler har gått in än vad säkerhetsrestriktionerna anger. Dessa kan även användas för att skapa statistiskt underlag gällande exempelvis vilken tid på dagen som flest går in i butiken m.m. I likhet med andra tillägg till ett företagslarm är detta sammankopplat med andra enheter.

Positionslarm

Med positionslarm menas att de anställda kan spåras i realtid. Det är exempelvis vanligt för väktare och poliser vilket innebär att hjälp snabbt kan komma till platsen om det skulle behövas. Men det förekommer även på vissa vårdinrättningar. När någon trycker på överfallslarmet kommer övriga anställda se exakt var personen är och därmed snabbt komma till undsättning.

Hur dessa spårar personens placering beror delvis på var det ska användas. Är det inomhus räcker exempelvis inte GPS-positionering utan istället krävs olika avläsningsenheter i fastigheter. Dessa sänder i sin tur informationen till larmets huvudenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *