Detta krävs för att bygga ett attefallshus

29 jan

Precis som friggeboden är attefallshus en mindre byggnad, som kan uppföras på många olika tomter och kan användas på oerhört många olika vis — nedan kommer några intressanta attefallshus att inspireras av. Attefallshus får i de allra flesta fall byggas utan bygglov, vilket gör dem extra intressanta för många tomtägare. Det blir inte så krångligt, helt enkelt. De regler som finns kring attefallshusen är att de får vara max 4 meter höga och ha en total yta på 30 kvadratmeter (bygger man flera små hus får de totalt ha en yta på 30 kvm), samt att det kräver lov från grannarna om det ska ligga närmare tomtgränsen än 4.5 meter. Om man har tomtmark som är utpekad som riksintresse för totalförsvaret är det dock troligt att det krävs en prövning om bygglov, även för ett attefallshus.

Så kan attefallshuset användas

Många som bygger attefallshus använder det antingen som gästhus eller till uthyrning, och det kan faktiskt bli en riktigt mysigt liten stuga av attefallshuset. Andra användningsområden kan vara:

  • Ateljé
  • Förråd
  • Växthus
  • Garage

Det är helt beroende på utformningen vad det kan användas för. I normalfallet blir attefallshuset i storleksordningen 25 kvadratmeter inomhus, vilket faktiskt kan räcka till ett rum och kök, motsvarande en liten lägenhet. En annan populär lösning i rådande pandemi är att använda sitt attefallshus som kontor, vilket gör att man kan gå hemifrån och komma till jobbet och ändå fortsätta vara isolerad.

Installera vvs i attefallshuset

Om attefallshuset ska användas som boende ska det ha toalett och rinnande vatten, enligt Boverkets standarder. Detta behöver inte vara så komplicerat, men om attefallshuset är den enda byggnaden på tomten kan det såklart bli en stor affär att anlägga ett avlopp. Ifall tanken är att hyra ut attefallshuset kan det också vara aktuellt att tillgänglighetsanpassa bostaden, och se till att den är säker även för personer med nedsatt förmåga till rörelse. Om huset ska fungera som fullgod bostad är det förstås inte bara badrum som behövs utan även ett kök, vilket innebär ytterligare arbete med vvs. Det är alltid klokt att planera så att vattenledningarna till badrum och kök, samt avloppen från respektive rum, kan sammanfalla. Detta gör installationen enklare, och materialåtgången mindre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *