Stockholm växer – ett pågående projekt

28 apr

Stockholm är idag Sveriges största stad med största befolkningen och det ser inte ut som det kommer att förändras. Tvärtemot visar utvecklingen att det nog kommer vara så för en lång tid framåt. Vår huvudstad blir för varje år större och större och fler och fler människor väljer att söka sig till storstaden för att börja sin karriär, för att plugga eller flyttar hit för kärleken skull. Stockholm har blivit Sveriges metropol, dit många personer med utländsk bakgrund även söker sig till. För att tillväxten ska fortsätta vara möjligt måste det byggas boenden, skolor och sjukhus. Det här är ett pågående projekt både för staten och för företag.

Byggandet av Stockholm

På grund av den ständiga tillväxten till staden byggs det för fullt. I innerstaden letar man efter möjligheter till nybyggen. En strategi är att riva äldre hus för att bygga nya som har fler lägenheter. En annan strategi är att bygga på obebyggda platser. Det finns dock inte många sådana, oftast handlar det sig om att förvandla parkeringsplatser eller skolgårdar till platser för nybygge. Eftersom det finns lite plats för nya lägenheter i innerstan har man fokuserat bygget av boenden till förorterna. Här bygger man både inom förorterna och på deras gränser så att förorten blir större. Man skapar även helt nya förorter som helt består utav nybygge. Allt för att kunna göra det möjligt för människor att flytta till huvudstaden. Företag som erbjuder markarbeten i Stockholm är en essentiell del av stadens fortsatta utveckling.

Markarbete är lösningen på byggandets utmaningar

Man kan likna dagens byggande i huvudstaden med miljonbygget, bara att man idag står för andra utmaningar än på 70-talet. Stockholm är idag redan tättbyggt och det finns lite plats både i innerstan och förorterna. Man är ofta begränsad till tomter som egentligen inte ägnar sig åt husbygge: Gamla parkeringsplatser eller skolgårdar och tomtar med slutningar och ojämnheter. För att dessa marker inte ska gå åt spillo och fortsätta stå tomma så finns det olika tekniker för att anpassa dem till huset man vill bygga. Dessa tekniker ingår i markarbete och det är detta som är lösningen på dagens utmaningar inom husbygge. Markarbete möjliggör att förändra tomter på så sätt att de blir som man vill ha dem. Med hjälp av sprängningar kan man få bort sten som stör och man kan jämna ut en tomt. Med hjälp av dränering kan man leda bort överflödigt vatten som skulle göra husets grund osäker. Markarbete har alltid varit en viktig del i husbygge men särskilt idag spelar det en essentiell roll i att lösa bostadssituationen i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *