Jämför kattförsäkringar – utifrån självriskkostnad

30 aug

Det går att jämföra kattförsäkringar utifrån en rad olika punkter, exempelvis veterinärvårdsbelopp, när ersättning ges samt kostnad. Här presenteras vad en person som jämför kattförsäkringar utifrån självriskkostnad bör titta på.

Vad är självrisk?

Om katten blir sjuk, eller skadar sig, kan vård sökas hos en legitimerad veterinär. Det är i dessa tillfällen som försäkringen ersätter den kostnad som uppstår hos veterinären. Men det är inte hela beloppet som ersätts. Kattägaren betalar även en självrisk.

Om exempelvis veterinären vill ha 5000 kronor i betalning och självrisken på försäkringen är 10 % kommer personen behöva betala 500 kronor varpå försäkringen täcker resterande summa.

Två olika självrisker

Den som jämför kattförsäkringar kommer se att det finns två olika självrisker som betalas samt att nivåerna på dessa skiljer sig rejält mellan olika bolag.

  • Fast självrisk
    Det är ett fast belopp som betalas oavsett kostnad hos veterinären. Om veterinärvården kostar under detta fasta belopp utgår alltså ingen ersättning från försäkringen.
  • Rörlig självrisk
    En procentuell del av det belopp som betalas, exempelvis 10 % eller 20 %.

Det är mycket vanligt att bolagen erbjuder valbara självrisknivåer för sina kunder. Det kan exempelvis vara att kunden får välja mellan 1500 kronor och 2000 kronor i fast självrisk samt 10 % eller 20 % i rörlig. Ju mer kunden är beredd att betala om olyckan är framme – desto lägre kommer premien att bli.

Vad är självriskperiod?

Så fort som försäkringsbolaget ger ut en ersättning påbörjas en självriskperiod. Det kan exempelvis vara på 100 eller 300 dagar. Skulle kattägaren behöva gå med katten till veterinär under denna period behöver inte fast självrisk betalas igen. Däremot betalas alltid den rörliga.

Att ha lång period är alltså fördelaktigt då den fasta avgiften sparas vid behov av veterinär under denna tid.

Jämför kattförsäkringar utifrån självriskkostnad

En person som jämför kattförsäkringar utifrån självriskkostnad behöver alltså se på tre olika punkter för att avgöra vilken som är mest fördelaktigt.

  • Fast kostnad
  • Rörlig kostnad
  • Längd på självriskperiod

Eftersom de flesta bolag erbjuder flera olika nivåer går det även att prova sig fram med hög/låg självrisk för att på detta sätt se hur mycket det påverkar den premien (kostnaden för försäkringen).
Många jämför kattförsäkringar enbart utifrån premie men glömmer de kostnader som uppstår om olyckan är framme – dvs. självriskkostnaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.