Innehavet på våra PPM-konton växer

21 maj

Innehavet på våra PPM-konton växer

Under det föregående året var den genomsnittliga kontobehållningen på pensionärernas PPM-konton 88 800 kronor. Likt kontobehållningen på pensionsspararnas konton motsvarar det en ökning jämfört med 2015. Ökningen är i genomsnitt 11 900 kronor och enligt Pensionsmyndigheten är en orsak till denna en successiv anpassning från det gamla pensionssystemet till det nuvarande.

Åtta av tio pensionärer har valt fondförsäkring medan två av tio har valt traditionell försäkring. Större delen av pensionärerna, nämligen mer än 97 procent, har valt att ta ut full premiepension. Under 2015 året uppgick utbetalningen av premiepension till de pensionärer som valt att ta ut full pension till i snitt 480 kronor per månad. Under 2016 låg den största utbetalningen av premiepension på 4 181 kronor per månad. Detta är förmodligen dels ett resultat av infasningen av det nya premiepensionssystemet, men sannolikt också resultatet av lyckade placeringar i PPM-fonder.

Aktiviteten på svenskarnas PPM-konton ökar

Antalet fondbyten som görs i premiepensionssystemet ligger på en stabil nivå. Under det föregående året genomförde de svenska pensionsspararna och pensionärerna 810 335 byten av fonder, vilket är 14 360 färre än året dessförinnan. 360 247 sparare och pensionärer, det vill säga 5,2 procent av alla svenskar som har ett PPM-konto, genomförde under 2016 fondbyten.

Värt att notera är att fondbytesblanketten inte verkar vara på väg att fasas ut, trots att allt fler invånare i vårt land dagligen kopplar upp sig mot internet. Istället fortsätter antalet byten av fonder via blankett att öka. Mellan 2013 och 2016 ökade antalet fondbyten som utfördes med hjälp av en fondbytesblankett med cirka 2 000 procent, från 6 282 byten till 14 846 stycken. Detta har sannolikt flera förklaringar, bland annat en ökad aktivitet på pensionsspararnas och pensionärernas PPM-konton samt en befolkningsökning. Av Pensionsmyndighetens pressmeddelande framgår inte hur stor den förmodade ökningen av fondbyten är procentuellt sett.

Om du vill öka aktiviteten på ditt premiepensionskonto men saknar den kunskap eller engagemang som krävs för att göra detta, kan du ta hjälp av en professionell fondförvaltare. Advisor är en förvaltare som erbjuder en PPM-förvaltningstjänst. Sedan starten år 2000 har Advisor åstadkommit en bättre genomsnittlig värdeutveckling än den genomsnittliga pensionsspararen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *