Fördelarna med att sälja en faktura till ett factoringbolag

29 maj

Företag som ägnar sig åt B2B-verksamhet, det vill säga som har andra företag som kunder, fakturerar vanligtvis kunderna. Detta istället för att få kontanta betalningar vilket annars är kutym när det kommer till konsumentinriktade verksamheter. Den kredittid som kunderna erbjuds kan ofta utgöra en flaskhals som är påfrestande för kassaflödet. Ett sätt att avhjälpa denna flaskhals är genom att sälja en faktura till ett factoringbolag.

Detta är en lösning som framför allt är populär bland mindre och medelstora svenska företag. Genom att sälja vidare kundfakturor kan du få en omedelbar tillgång till pengar. Detta istället för att behöva vänta tills dess att kunderna betalar sina fakturor. Läs vidare i denna artikel för att få reda på vilka fördelarna med detta upplägg är!

3 fördelar med att sälja en faktura till ett factoringbolag

För många företag är det en bra idé att sälja en faktura till ett factoringbolag. Detta är nämligen ett upplägg som har flera fördelar, såsom dessa:

  • Omedelbar tillgång till pengarna. Den mest uppenbara fördelen med en försäljning av fakturor är att ditt företag omdelbart får tillgång till pengarna. Detta istället för att behöva vänta 30, 60 eller kanske till och med 90 dagar från fakturadatumet på att kunderna betalar sina fakturor. Factoringbolaget kan nämligen erbjuda ditt företag ett slags förskott i form av en andel av fakturabeloppet. Därmed kan en försäljning av fakturor ge ett stärkt kassaflöde som gör det enklare att betala löner och leverantörer etc.
  • Möjliggör företagets fortsatta tillväxt. En annan fördel med att sälja en faktura till ett factoring bolag är att en sådan försäljning främjar företagets fortsatta tillväxt. För med det förbättra kassaflöde som försäljningen resulterar i blir det enklare för företaget att ta tillvara på olika tillväxtmöjligheter. Till exempel kan ni välja att investera i nya maskiner eller ny utrustning, köpa in fler lagervaror eller lansera en marknadsföringskampanj.
  • Upplägget är skalbart. I takt med att ditt företag växer och skapar allt fler fakturor kan du få tillgång till mer pengar gneom detta upplägg. Därmed är försäljningen av fakturor en skalbar finansiell lösning som kan hjälpa ditt företag att växa sig allt större över tid. Detta till skillnad från ett banklån som bara ger dig en förutbestämd klumpsumma som finansiering.